• Gärdstorp 10
  • 0706-26 33 45
  • borgstenadumper@gmail.com
mer information

Om oss


Borgstena Dumpertransport grundades av Lars Henningsson 1974 och 2006 blir sonen Thomas Henningsson delägare i företaget. Thomas tar sedan över helt år 2011.

1995 köpte vi tre lastmaskiner och tog hand om utlastning och timmerhanteringen på Vida Borgstena. Där har vi fyra lastmaskiner idag.

Vi jobbar ofta tillsammans med större byggföretag, då som underentreprenör åt bland annat PEAB, NCC, Skanska och Veidekke. Mestadels i västra Sverige, men även i Malmö och Stockholm. Jobbar du med oss får du alltid nära till en personlig kontakt och snabb service. Idag består Borgstena Dumpertransport av 12 anställda, 15 dumprar, 10 lastmaskiner och 3 grävmaskiner. Borgstena Dumpertransport är anslutna till STC Borås, Schakt och transportcentralen i Borås.

Vårt mål är att utvecklas i branschen, kunna erbjuda bra service och ha en modern maskinpark.