• Gärdstorp 10
  • 0706-26 33 45
  • borgstenadumper@gmail.com
Alla våra material

Materialförsäljning


Material Sortering
Stenmjöl 0-3 mm
Stenmjöl 0-8 mm
Bergkross 0-16 mm
Bergkross 0-32 mm
Bergkross 0-63 mm
Bergkross 0-90 mm
Bergkross  0-150 mm
Bergkross 90-150 mm
Makadam 2-6 mm
Makadam  8-11 mm
Makadam 8-16 mm
Bergkross 16×22 mm
Bergkross 16×32 mm
Morän/Fylle
Utsprängt berg
Matjord
Harpad sand 0-10 mm
Filter sand
Infiltrationssand
Tvättad makadam 16×32 mm

Här hämtar du materialet du köper av oss: