• Gärdstorp 10
  • 0706-26 33 45
  • borgstenadumper@gmail.com
Välkommen till

Borgstena Dumpertransport


Borgstena Dumpertransport AB är ett väletablerat familjeägt entreprenadföretag som utför gräv och schaktarbeten. Vi anlägger allt från fina dammar för både utsikten och till kräftodlingar, vi underhåller och förbättrar skogsvägar, industriplaner, husgrunder, anlägger fotbollsplaner, paddockar och mycket mer. Allt åt både företag och privatpersoner.

Vi hyr även ut våra maskiner med eller utan förare och har försäljning av bergkross från egen bergtäkt som ligger i Borgstena.

Många av våra uppdrag får vi genom STC Borås som vi är delägare i. Vi är också medlem i ME, Maskinenterprenörerna.

UTFORSKA VÅR

INSTAGRAM