Hem

Bolaget utför schakt och transport arbeten åt företag och privatpersoner. Som tex dammar, vägunderhåll, skogsvägar, industriplaner, husgrunder, fotbollsplaner och paddockar. Har försäljning av bergkross från egen bergtäkt.